SheetWorks

SheetWorks

3D modelování těles zjednodušuje výrobu dílů a zefektivňuje výrobní proces.

Díky specifickým nástrojům mohou uživatelé vytvořit sestavu a automaticky ji zpracovat. Tato aplikace umožňuje zobrazit ohýbací razníky a matrice AMADA před výrobou, aby se zabránilo kolizím ještě předtím, než se součást skutečně dostane do výroby.

Nyní můžete také přidat deformace a poloviční kruhy. Tento proces je uložen v databázi AMADA, která je automaticky udržována procesem CAM.

Specifické 3D modelování

Pomocí SheetWorks můžete ukládat díly, sestavy a trubky, včetně atributů ohybu, do databáze AMADA.

Tuto funkci můžete použít k přiřazení stejného typu materiálu všem následným výrobním krokům.

Modul Pro automatický vývoj 3D seznamu dílů

AR CAM lze konfigurovat podle potřeb zákazníka. To umožňuje zákazníkovi kombinovat použití matric a razníků pro jakýkoli materiál/tloušťku, která má být zpracována.

Vytvoření 3D modelu z excelu

Funkce Parametrické sestavení SheetWorks umožňuje uživatelům automaticky sestavit jeden díl nebo sestavu pomocí vhodného souboru parametrů aplikace Excel.

Kontrola provedení technického oddělení

SheetWorks má řadu příkazů specifických pro návrh a zpracování plechu.

Například je možné analyzovat minimální rozměry přírub na výkresu nebo zkontrolovat otvory v blízkosti ohybových čar, aby se zabránilo deformacím během zpracování.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat